Leven in de tuin

Met voldoende beschutting, bloemen en water trekt u leven naar de tuin. Uw tuin is dan echt een thuis voor vogels en vlinders. Zo draagt u bij aan meer natuur in de buurt.

Wanneer uw tuin niet alleen voor u, maar ook voor dieren en insecten aantrekkelijk is, is er sprake van een natuurlijke tuin. Zo’n tuin biedt dieren en insecten voldoende schuilplaatsen en voedsel. Bijkomend voordeel is dat u in een natuurlijke tuin niet snel last zult hebben van plagen.

Tips voor leven in de tuin

Kies voor bomen en struiken die een dichte takkenstructuur hebben, een ruwe schors, bloemen en eetbare vruchten.

Zorg dat er zo lang mogelijk bloeiende planten in uw tuin staan. Hierdoor hebben insecten lange tijd voedsel.

Breng water in de tuin. Als u geen ruimte voor een vijver heeft, is een waterschaal voor dieren al voldoende.

Zorg voor voldoende beschutting en nestgelegenheid.

Er zijn vele manieren om uw tuin aantrekkelijk te maken voor dieren en insecten. Maak hoogteverschillen door gebruik te maken van bomen, struiken en bloemen. Hierdoor neemt het leefgebied voor dieren toe, bovendien geeft het uw tuin ook direct voedsel voor dieren. Hou bij de keuze van de beplanting rekening met de standplaats. De grondsoort en de hoeveelheid zon moet aansluiten bij de eisen die een plant stelt. Informeer bij het tuincentrum, of zoek in tuinboeken naar de standplaatseisen van planten. Denk bij het kiezen van beplanting ook aan kruiden. 

Probeer de tuin zo in te richten dat niet overal intensief onderhoud nodig is. De beplanting in de tuin zorgt voor veel afval. Gebruik dit afval in composthopen, rommelhoeken en takkenwallen, dit werkt verrijkend voor het leven in de tuin. 

U kunt het tuinafval ook gescheiden inleveren en door de gemeente laten verwerken. Beperk het winterklaar maken van de tuin tot die plaatsen die direct in het zicht liggen. Laat uitgebloeide plantenstengels staan en snoei die pas in het voorjaar weg. 

Gras in de tuin

Leg een klein stukje gras in de tuin, want veel vogels zoeken hierin naar voedsel en ook veel andere dieren zijn je daar dankbaar voor.Er zijn graszoden van speciale soorten gras waarmee je de dieren kunt helpen. Vraag daarbij bij de leverancier waar je normliter de grasmat zou kopen.