Groendak

Groene daken hebben in Nederland sinds de jaren zestig een opleving doorgemaakt en hebben zich wijd verspreid over Europa en de Verenigde Staten. De toenemende populariteit van groene daken kan niet langer worden verklaard door hun voordeel voor het terugdringen van luchtvervuiling in dichtbevolkte steden alleen. Ze dragen op veel verschillende manieren bij aan het milieu en de kwaliteit van leven en toch zijn er nog veel meer voordelen die pas op het tweede gezicht zichtbaar worden. Laten we het dus eens nader bekijken.

Wat is een groendak?Groene daken zijn in feite een beplant dak. Ze moeten de begroeide voetafdruk compenseren die werd vernietigd door de constructie van het gebouw. Groene daken worden gedifferentieerd in intensieve en extensieve groendaken. Ze verschillen in de onderliggende structuur – diepte van het groeimedium – en de soorten planten die worden gebruikt. De structuur lijkt voor beide erg op elkaar, waarbij meerdere lagen bovenop de ondersteunende structuur worden toegevoegd.

Kan van elk dak een groendak worden gemaakt?Veel maar niet alle dakconstructies zijn geschikt om een ​​groen dak te dragen. Beton geeft de meest stabiele structuur en wordt het meest toegepast, maar ook hout-, metaal-, kunststof-, gips- en composietconstructies zijn geschikt. Uiteraard lenen platte daken zich gemakkelijk om te worden omgevormd tot groene daken, terwijl andere oppervlakken een grotere uitdaging vormen qua architectuur en gewichtsverdeling.

Voordelen van groene dakenZowel intensieve als extensieve groene daken creëren een extra natuurhabitat door bijvoorbeeld ruimte te bieden aan insecten en vogels. Daarnaast zijn er interessante architecturale en esthetische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, aangezien het basisidee van groene daken ook kan worden toegepast om muren in en buiten gebouwen om te toveren tot verbazingwekkende kunstwerken.

  • Verbetering van de luchtkwaliteit door het opsluiten van luchtdeeltjes en gasverontreinigende stoffen die bijdragen aan luchtverontreiniging. Veel van de verontreinigende stoffen worden vervolgens weggespoeld door regenwater, terwijl andere worden opgenomen door plantenweefsel. Uit onderzoek is gebleken dat een vierkante meter groendaken elk jaar 200 gram stofdeeltjes kan verwijderen.
  • Verbetering van het afvoersysteem: regenwater wordt opgeslagen en vertraagd door de planten. Door de tijdelijke opslag en vertraagde oplevering worden de lokale rioleringen ontlast bij hevige of langdurige regenval
  • Lagere oppervlaktetemperatuur van het dak: De verwarming van het dakoppervlak door zonnestraling wordt voorkomen. De verlaagde oppervlaktetemperatuur van het dak verhindert de verwarming van de onderliggende ruimtes

Geef een reactie